Información legislativa de interés correspondiente a los días: 24 de abril de 2012.

viernes 27 abril 2012

Información legislativa de interés correspondiente a los días: 24 de abril de 2012.

 

DOGA 25-IV-2012:

 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
CORRECCIÓN de erros. Orde do 21 de marzo pola que se modifica a Orde do 12 de febreiro de 2009 pola que se establece o modelo normalizado de solicitude de recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta.
Castellano: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120425/AnuncioC3C1-240412-0002_es.pdf
Galego: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120425/AnuncioC3C1-240412-0002_gl.pdf


Enviar un comentario

nombre:
correo electrónico:
url:
Su comentario:

sintaxis html: deshabilitado